Teagmháil | Contact

Déan teagmháil linn más maith leat tuilleadh eolais faoin obair atá ar bun ag Líonra Leitir Ceanainn.  

Get in touch if you would like any more information about the work of Líonra Leitir Ceanainn. 

lionralc@gmail.com

Comhairleoir Pleanála Teanga /

Language Planning Consultant

Ursula Ní Shabhaois

ursula@cinnteacht.ie

00442830 898 242

© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

Polasaí Príobhaideachais/Privacy Policy

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram